Frequently Asked Questions

For more important information, please contact our professional support services. 0-14242105

Answer

हामी तपाईहरुलाई इन्टरनेटको माध्यम बाट घर बसी बसी कसरी काम गरेर Income गर्न सकिन्छ भन्ने  कुराको तालिम दिइरहेका छौँ। हामीले तपाईलाई Basic देखि Advanced तरिकाले काम गरेर Income गर्ने सबै कामहरु सिकाउछौ। तालिम प्राप्त गरिसकेपछि तपाईले घरमै बसी बसी काम गरि Income गर्न सक्नु हुनेछ। थप जानकारीको लागि हाम्रो office मा आएर सम्बन्धित व्यक्ति संग परामर्श लिन सक्नु हुनेछ। सम्पर्क: 01-4242105

Answer

Online बाट राम्रो संग जति धेरै काम गर्यो तेती नै धेरै Earning गर्न सकिन्छ र निरन्तर काम गर्दै जादा आफ्नो कार्य गर्ने अनुभव र क्षमता बढे संगै Earning पनि बढ्दै जान्छ र यसको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नु हुन्छ।

Answer

हामीले तपाईलाई Basic देखि Advanced तरिकाले काम गरेर Income गर्ने सबै कामहरु सिकाउछौ। जस्तै:- Facebook को माध्यम बाट Chatting गरेर refferal लिंक Promote गर्ने  काम गरेर income गर्ने , Affiliate Marketing अनि  Ads Posting Task देखी Advanced काम हरु जस्तै YouTube बाट income गर्ने लगाएत Blogging को माध्यम बाट Google Adsense, Facebook Audience Network लगायत थुप्रै Ads Network को मध्यम बाट monetize गरि Income गर्ने तरिकाहरु सिकाउछौ ।

Answer

तालिमको लागि लाग्ने सुल्क बुझाई सके पछि Online बाट पनि तालिम लिने सुबिधा छ।